Home Văn Học Thơ Nguyễn Thế Hoàng
Nguyễn Thế Hoàng
Thần cáo Hồ dâm tặc PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Thế Hoàng   
Friday, 27 August 2010 22:19

Bán nước cầu vinh xì-xụp lạy-Nghìn năm đô hộ để dung thân 

 
Cộng Sản Đổ Rồi ! Bà Con Ơi !! PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Thế Hoàng   
Wednesday, 25 August 2010 07:16

Kịch Thơ Nguyễn Thế Hoàng

 
Hãy giữ lại một chút gì rất Huế PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Thế Hoàng   
Wednesday, 14 July 2010 18:57

Anh đặt lên môi em nụ hôn tình sử - Ngất ngây tình nghiêng ngửa cả trăng sao..!

 
Nửa vầng trăng...! PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Thế Hoàng   
Sunday, 13 June 2010 07:12

Yêu thương thanh sắc lung linh - Nửa vầng trăng khuyết chung tình thiên thu..!

 
Thơ NGUYỄN THẾ HOÀNG PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Thế Hoàng   
Sunday, 26 July 2009 15:03