Home Văn Học Thơ Lão Mã Sơn
Lão Mã Sơn
Thơ LÃO MÃ SƠN PDF Print E-mail
Written by Lão Mã Sơn   
Saturday, 20 March 2010 10:05

  Xin mời quý bạn yêu thơ đọc những lời tự giới thiệu của tác giả trong bài thơ dưới đây.