Home Trang Nhà Diễn Đàn
Diễn Đàn
Ca dao nhân gian thời XHCN Việt Nam PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Monday, 27 September 2010 14:54

 Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
  Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

 
Thử minh họa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Tâm trạng người dân qua 30 năm ca dao PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Ngọc Bảo   
Tuesday, 19 January 2010 09:54

"Bác Hồ ta thật vẻ vang, đang từ khỏe mạnh chuyển sang… từ trần".

 
Những vần thơ chui PDF Print E-mail
Written by Lê Thương   
Friday, 08 January 2010 15:00

Dân Việt Nam ta vốn có hồn thơ lai láng

 
Chuyện Vui thời Xã Hội Chủ Nghĩa PDF Print E-mail
Written by Nguồn: Lãng Du (Diễn Đàn Thế giới Người Việt)   
Tuesday, 29 December 2009 18:42

3 CON MA

Có 3 con ma trẻ, trạc tuổi nhau đến gặp Thượng Đế (TĐ) chờ Ngài phán xét.

 
Xã Hội Chủ Nghĩa trong Văn Chương Bình Dân VN PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo   
Friday, 25 December 2009 23:58

Văn chương bình dân đóng một vai trỏ rất quan trọng trong xã hội, vì nó phản ảnh trung thực ý nghĩ của đa số dân chúng trước mọi biến cố xảy đến cho mỗi người.