Home Phiếm Sức Mấy
Sức Mấy
Nhà văn và Nhà xí PDF Print E-mail
Written by Sức Mấy   
Sunday, 10 October 2010 16:41

Vì mới đây, Thượng Tướng công an Nguyễn Văn Hưởng đã cả quyết Việt Nam hay Á châu nói chung không giống với Tây phương, khiến người viết đã không tìm câu trả lời từ phương Tây, mà tìm ngay từ láng giềng của Việt Nam.