Home Phiếm Các Tác Giả Phong cách sống của người Sàigòn và Hà Nội
Phong cách sống của người Sàigòn và Hà Nội PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Saturday, 09 October 2010 08:13

Phong cách sống của người Sàigòn và Hà Nội khác nhau như thế nào ?


Xin BẤM VÀO ĐÂY, rồi bấm vào ô "OPEN". Nếu gặp chữ "Password", xin đừng quan tâm, tiếp tục chọn chữ "READ ONLY" và chờ cho máy chuyển tài liệu, lâu mau tùy từng máy, nhưng thường vào khoảng 30 giây.