Home Phiếm Các Tác Giả Đặc sản Việt Nam
Đặc sản Việt Nam PDF Print E-mail
Written by Huỳnh Chiếu Đẳng   
Sunday, 26 September 2010 06:47


Sau 35 năm cưỡng chiếm miền Nam, CVVN đã làm gì để nâng cao văn hóa, kinh tế, đời sống dân chúng lầm than, đói nghèo, ngoài 1 thiểu số có liên hệ đến cán bộ, đảng viên

Xin BẤM VÀO ĐÂY, rồi bấm vào ô "OPEN". Nếu gặp chữ "Password", xin đừng quan tâm, tiếp tục chọn chữ "READ ONLY" và chờ cho máy chuyển tài liệu, lâu mau tùy từng máy, nhưng thường vào khoảng 30 giây.