Home Phiếm
Phiếm
Trên Xe Bus PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Trần Diệu Hương   
Thursday, 16 July 2009 04:49
 
Vào Hè Nói Dóc Chuyện LA VE (LA DE) PDF Print E-mail
Written by Phan Văn Song   
Friday, 10 July 2009 05:25
 
Bàn nhậu và bàn phím PDF Print E-mail
Written by Phạm Văn   
Sunday, 05 July 2009 07:25
 
Trí Thức Của Người Ăn Mày PDF Print E-mail
Written by Kiệt Lê   
Sunday, 05 July 2009 04:48
 
Từ "Thằng" Lên "Ông" PDF Print E-mail
Written by Trần Đông Thành   
Wednesday, 01 July 2009 02:32
 
Buồn Già Cô Đơn PDF Print E-mail
Written by Trần Đông Thành   
Wednesday, 01 July 2009 02:13
 
Nước Trong, Nước Ngoài PDF Print E-mail
Written by Lê Bình   
Monday, 29 June 2009 14:06
 
Đến tuổi già sao Việt Nam vẫn chưa sáng sủa? PDF Print E-mail
Written by Nguyễn-Khoa Thái Anh   
Monday, 29 June 2009 14:00
 
Job Thời Mới Tới Mỹ PDF Print E-mail
Written by Phạm Hoàng Chương   
Monday, 29 June 2009 13:35
 
Ði lấy chồng... gần PDF Print E-mail
Written by Huy Phương   
Monday, 29 June 2009 02:55
 
Ngôn Ngữ XHCN PDF Print E-mail
Written by 3G McKeno suu-tam   
Sunday, 28 June 2009 22:16
 
Ngả Rẽ Cuộc Đời PDF Print E-mail
Written by Trần Quốc Sỹ   
Saturday, 27 June 2009 23:53
 
Đàn ông và chữ «ăn» PDF Print E-mail
Written by Thach N. Pham   
Saturday, 27 June 2009 22:14
 
Chỉ Cần Một Năm Rưỡi Thôi Là Chế Độ Cộng Sản Sẽ Sụp Đổ PDF Print E-mail
Written by 3G lượm-lặt trên Internet   
Saturday, 27 June 2009 09:45
 
Dân Chủ cho tất cả mọi người PDF Print E-mail
Written by Ngô Nhân Dụng   
Friday, 26 June 2009 00:54
 
Chửi Mất Gà PDF Print E-mail
Written by Phí Ngọc Hùng   
Friday, 26 June 2009 00:48
 
Sửa lại dây đờn !!! PDF Print E-mail
Written by Thanh Mai   
Thursday, 25 June 2009 23:06
 
Vui Buồn Với Xe Cộ Ở Mỹ PDF Print E-mail
Written by Vĩnh Hầu   
Tuesday, 23 June 2009 22:35
 
Tình Già PDF Print E-mail
Written by Huy Phương   
Tuesday, 23 June 2009 21:41
 
Bố Việt Nam và Đức tính PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Trung Tây, SVD   
Friday, 19 June 2009 20:46
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 18