Home Phát Thanh Thuyết Giảng Cảm nghiệm về tuổi già
Cảm nghiệm về tuổi già PDF Print E-mail
Written by Tiến Sĩ Trần An Bài   
Sunday, 22 August 2010 09:38

Ở tuổi già nên sống ra sao? Những quan niệm sai lầm và lệch lạc của người Công Giáo về lời Phân Ưu, Cáo Phó, Thánh Lễ đời đời, linh hồn mồ côi.

Muốn nghe ÂM THANH bài thuyết trình, xin BẤM VÀO ĐÂY 

 
                           Tiến Sĩ Trần An Bài 

 

Muốn download,
xin right click VÀO ĐÂY
rồi chọn "Save Target (Link) As"

 

Muốn ĐỌC BÀI THUYẾT TRÌNH
Xin BẤM VÀO ĐÂY