Home Phát Thanh Thuyết Giảng Thập Đại Thành Công (2)
Thập Đại Thành Công (2) PDF Print E-mail
Written by ĐHY Nguyễn Văn Thuận   
Saturday, 12 June 2010 07:06

Đây là những tâm tình của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (khi còn là Tổng Giám Mục) gửi đến những bạn trẻ về 10 nguyên tắc để thành công trên đời.

Muốn nghe ÂM THANH bài thuyết trình, xin BẤM VÀO ĐÂY Muốn download,
xin right click VÀO ĐÂY
rồi chọn "Save Target (Link) As"