Home Phát Thanh Thời Sự Đại Hội Thánh Mẫu Lavang tại Hoa Kỳ
Đại Hội Thánh Mẫu Lavang tại Hoa Kỳ PDF Print E-mail
Written by Báo Chính Nghĩa   
Tuesday, 05 October 2010 14:35

Phóng sự truyền thanh Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, ngày 21-8-1998, dưới quyền chủ tọa của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Muốn nghe ÂM THANH bài thuyết trình, xin BẤM VÀO ĐÂY  



Muốn download,
xin right click VÀO ĐÂY
rồi chọn "Save Target (Link) As"