Di Cư 1954
Cuộc di cư 2 lần của người dân Việt Nam PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Sunday, 31 October 2010 07:19

Thế là từ đó, 2 miền Nam Bắc ( Quốc Cộng ) có 300 ngày để di chuyển nhân sự … Và cựộc di cư vĩ đại trong lịch sử VN bắt đầu, thế nhưng có một điều lạ là ngoài Bắc dân chúng lũ lượt gánh gồng bương bả vào Nam lánh nạn, trong khi đó không một người dân miền Nam nào bỏ làng xóm ra Bắc, ngoại trừ các đợn vị bộ đội của Việt Minh buộc phải tập kết. 

 
Genève 54 chia cắt. PDF Print E-mail
Written by Giao Chỉ   
Thursday, 22 July 2010 04:45

Cách đây 56 năm cũng vào tháng 7 năm 1954, Hiệp Ðịnh Genève chia đôi đất  nước

 
55 Năm Ngày Kết Thúc Cuộc Di Cư Vĩ Đại 1954 PDF Print E-mail
Written by Trùng Dương   
Sunday, 23 May 2010 20:28

Trong lịch sử Việt Nam có hai cuộc di cư vĩ đại, cả hai cùng để lánh nạn cộng sản, vào năm 1954 và 1975

 
Kỷ niệm 50 năm thành lập các trại định cư tại miền Nam và công lao của các vị cha già PDF Print E-mail
Written by Trần Vinh   
Friday, 09 January 2009 09:56
 
Một số hình ảnh về cuộc di cư năm 1954 của dân chúng Bắc Việt PDF Print E-mail
Written by USS Bayfield   
Tuesday, 25 November 2008 14:03
 
Hội Nghị Genève 1954 PDF Print E-mail
Written by Lê Mạnh Hùng   
Monday, 03 November 2008 14:15
 
Nhìn Lại Hiệp Định Elysée (3) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Thursday, 23 October 2008 07:21
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (V) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Thursday, 23 October 2008 06:10
 
Nhìn Lại Hiệp Định Élysée (2) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Thursday, 23 October 2008 05:55
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (VI) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Thursday, 23 October 2008 05:13
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (Kết) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Wednesday, 22 October 2008 13:09
 
Nhìn Lại Hiệp Định Elysée (1) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Wednesday, 22 October 2008 05:57
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (III) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Wednesday, 22 October 2008 00:42
 
Đường Đến Tự Do (1) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Tuesday, 21 October 2008 15:01
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (IV) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Tuesday, 21 October 2008 14:40
 
Đường Đến Tự Do (2) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Tuesday, 21 October 2008 09:44
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (II) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Tuesday, 21 October 2008 07:43
 
Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 (I) PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Văn Lục   
Tuesday, 21 October 2008 06:34
 
Hiệp định Genève 1954, nước Việt Nam chia hai PDF Print E-mail
Written by Nguyên Anh   
Tuesday, 14 October 2008 21:39
 
Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu, Nghệ An, 1956 PDF Print E-mail
Written by Cẩm Ninh   
Friday, 10 October 2008 14:13
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2