Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Bảo Vệ Lãnh Thổ Phim hay Trận Chiến Hoàng Sa năm 1974
Phim hay Trận Chiến Hoàng Sa năm 1974 PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Thursday, 26 August 2010 07:58
Trong lịch sử Việt Nam ta đã bao phen chống trả với giặc Tầu phương bắc. Lịch sử đã ghi lại những chiến thắng của Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ...Ông cha ta đã đổ máu xương để gìn giữ bờ cõi từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu. Trận hải chiến ngày 19-1-1974 của quân lực VIỆT NAM CỘNG HÒA đã nói lên tinh thần gìn giữ non sông gấm vóc của tổ quốc Việt Nam,

Mời bạn xem phim tài liệu Trận hải chiến 1974, BẤM VÀO ĐÂY để xem phim