Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Bảo Vệ Lãnh Thổ Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam
Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam PDF Print E-mail
Written by Talamot   
Thursday, 05 August 2010 06:47

Trung quốc xâm phạm lãnh thổ của dân tộc Việt Nam (Ải Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa); Nhà nước Cộng Sản Viêt Nam ngăn cản người dân lên tiếng; Nhân dân Việt Nam lẽ nào ngồi yên chấp nhận ngoại bang xâm lấn giang sơn?