Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Bảo Vệ Lãnh Thổ Hãy nhìn kỹ những bộ mặt bán nước
Hãy nhìn kỹ những bộ mặt bán nước PDF Print E-mail
Written by Trần Nhu   
Friday, 09 July 2010 06:15

Đảng Cộng Sản VN: Một tổ chức lưu manh ăn bám lớn nhất thế giới

        

Xin BẤM VÀO ĐÂY