Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN
Sách
Đọc cuốn “Hải Chiến Hoàng Sa” PDF Print E-mail
Written by Trần Bình Nam   
Saturday, 23 October 2010 09:57

Cuốn Hải Chiến Hoàng Sa do Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa soạn thảo.

 
Vài suy ngẫm khi đọc “Long trời lở đất” của Trần Thế Nhân PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Minh Cần   
Thursday, 08 July 2010 09:05

… Ôi ! quê hương
Hỡi những ngày xưa !

 
Thêm Bài Về " Tâm Tư Tổng Thống Thiệu" PDF Print E-mail
Written by Tuấn Phan   
Monday, 05 July 2010 10:57

Nếu BS Trần Xuân Ninh nhận định về cuốn sách 5 tê của TS Nguyễn Tiến Hưng là "bới phân ra mà ngửi", thì  tôi cho rằng TS NTH chỉ làm công việc bới phân ra mà  thôi,

 
Nhận Xét Về Tác Phẩm "Tâm Tư Tổng Thống Thiệu'' PDF Print E-mail
Written by Giao Chỉ, San Jose   
Tuesday, 29 June 2010 20:22

Mặc dù có những ý kiến phê phán chê bai và nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đối với tôi, tác phẩm của ông Nguyễn Tiến Hưng vẫn là một món quà đặc biệt.