Home Hình Ảnh Biến Cố Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam


Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam VN vào ngày 1-4-1975, hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, nhưng chỉ có khoảng 2 triệu người may mắn. Còn khoảng nửa triệu người đã bỏ thây trên biển cả. Những hình ảnh này nhằm tưởng nhớ đến những nạn nhân xấu số đó.
Biến Cố
Bia Đá Thuyền Nhân ở đảo Galang, Indonesia
Bia Đá Thuyền Nhân ở đảo Galang, In...
Image Detail Image Download
Nghĩa Trang trên hoang đảo Galang, Indonesia
Nghĩa Trang trên hoang đảo Galang, ...
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Thuyền nhân Việt Nam
Thuyền nhân Việt Nam
Image Detail Image Download
Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản tại Thủ Đô Washington, HK
Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản tại Thủ...
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Tượng Đài Thuyền Nhân ở Nam Cali
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân tại Đức quốc
Tượng Đài Thuyền Nhân tại Đức quốc
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân tại Đức quốc
Tượng Đài Thuyền Nhân tại Đức quốc
Image Detail Image Download
Tượng Đài Thuyền Nhân tại Pháp quốc
Tượng Đài Thuyền Nhân tại Pháp quốc...
Image Detail Image Download

 

Display Num 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2