Home Hình Ảnh Biến Cố Hình Ảnh Lễ Thượng Kỳ Trên Hàng Không Mẫu Hạm US Midway


   Quốc Kỳ uy dũng vẫn hiên ngang 
   Chiến Hạm Midway tỏa ánh vàng 
   Mất nước ba mươi lăm năm uất hận ! 
   Vẫn còn nhớ lại Sử sang trang
   (Lê Đắc)

   Nguồn: Phiếm Đàm Online

Biến Cố
usmidway_1
usmidway_1
Image Detail Image Download
usmidway_2
usmidway_2
Image Detail Image Download
usmidway_3
usmidway_3
Image Detail Image Download
usmidway_4
usmidway_4
Image Detail Image Download
usmidway_5
usmidway_5
Image Detail Image Download
usmidway_6
usmidway_6
Image Detail Image Download
usmidway_7
usmidway_7
Image Detail Image Download
usmidway_8
usmidway_8
Image Detail Image Download
usmidway_9
usmidway_9
Image Detail Image Download

 

Display Num