Home Hình Ảnh Biến Cố CĐCG Sydney, Úc cầu nguyện cho giáo dân Hà Nội (1)


Cộng Đồng Công Giáo Liên Bang Úc Châu cũng như những người yêu chuộng tự do công lý trên toàn thế giới, BTU, sau khi hội ý với Ban Thường Vụ, tha thiết kính xin Ông Bà và Anh Chị Em vui lòng ký thỉnh nguyện thư sau mỗi Thánh Lễ hôm nay để bày tỏ tình liên đới đồng bào đồng thời yêu cầu Chính Quyền Liên Bang Úc Châu cực lực lên án chính quyền Cộng sản Việt nam và đòi buộc phải lập tức chấm dứt những hành vi tàn ác và man rợ này.
Biến Cố
3756_1318dhd81003-0
3756_1318dhd81003-0
Image Detail Image Download
3756_1530dhd81003-1
3756_1530dhd81003-1
Image Detail Image Download
3756_1570dhd81003-2
3756_1570dhd81003-2
Image Detail Image Download
3756_1608dhd81003-3
3756_1608dhd81003-3
Image Detail Image Download
3756_1632dhd81003-4
3756_1632dhd81003-4
Image Detail Image Download
3756_1698dhd81003-5
3756_1698dhd81003-5
Image Detail Image Download
3756_1731dhd81003-6
3756_1731dhd81003-6
Image Detail Image Download
3756_1767dhd81003-7
3756_1767dhd81003-7
Image Detail Image Download
3756_1809dhd81003-8
3756_1809dhd81003-8
Image Detail Image Download
3756_1845dhd81003-9
3756_1845dhd81003-9
Image Detail Image Download

 

Display Num