Home Giải Trí Nhạc Vàng Trăng sáng vườn chè
Trăng sáng vườn chè PDF Print E-mail
Monday, 15 November 2010 21:36
Sáng trăng sáng cả vườn chè….Anh chưa thi đổ thì chưa động phòng.

 

Xin BẤM VÀO ĐÂY, rồi bấm vào ô "Open". Nếu gặp chữ "Password", xin đừng quan tâm, tiếp tục chọn chữ "Read Only" và chờ cho máy chuyển tài liệu, lâu mau tùy từng máy, nhưng thường vào khoảng 30 giây.