Home CĐ Việt Học Anh Ngữ
Học Anh Ngữ
Target, Goal, Purpose, Objective và Aim. PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Sunday, 15 August 2010 20:39

Giống và khác giữa Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim

 
Phân biệt 'Learn' và 'Study' PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Sunday, 15 August 2010 20:26

Làm thế nào để phân biệt  giửa 'Learn' và  'Study'?

 

 
Sự khác nhau giữa 'you're welcome' và 'my pleasure' PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Tuesday, 27 July 2010 08:16
Xin nhờ giải đáp giùm em hiểu thêm từ "you're welcome" có khác biệt với "my pleasure" or "it was my pleasure" không? Khi người ta nói "thank you" thì mình dùng câu nào đáp lại "you're welcome" or "my pleasure"? Thu-Tâm
 
Tại sao TT Obama ký ban hành luật bằng 22 cây bút? PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Tuesday, 27 July 2010 08:14

Tổng thống Hoa Kỳ dùng nhiều cây bút khi ký ban hành luật để có thể trao chúng cho bạn bè
 
Nguồn gốc các tên thân mật (nicknames) PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Monday, 26 July 2010 07:33
Vui lòng giải thích lý do tại sao chữ "William" nhưng người ta change thành "Bill". Ex: William J. Clinton = Bill Clinton. Cám ơn. Tim
 
'Here we go' có nghĩa gì? PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Sunday, 25 July 2010 09:58

Em xem TV thỉnh thoảng khi họ làm gì đó..., họ dùng câu "here we go", xin giải thích giúp em "here we go". Thu-Tâm

 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 237 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 09:18
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 236 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 09:10
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 235 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 09:04
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 234 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 08:57
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 233 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 08:49
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 232 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 08:41
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 231 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 08:33
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 230 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 08:21
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 229 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Wednesday, 12 May 2010 08:13
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 228 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Tuesday, 11 May 2010 11:23

 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 221 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Tuesday, 11 May 2010 11:10
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 215 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Tuesday, 11 May 2010 10:50

 

 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 213 PDF Print E-mail
Written by VOA   
Tuesday, 11 May 2010 10:09
 
Anh Ngữ sinh động - Bài số 212 : Tiếp nối - Cách đàm thoại. PDF Print E-mail
Written by VOA   
Thursday, 14 May 2009 08:43
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 12