Home Biến Cố CG SJ Báo Chí Tuần Báo Chính Nghĩa số 23
Tuần Báo Chính Nghĩa số 23 PDF Print E-mail
Written by Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thursday, 21 January 2010 13:28
Sứ giả Nguyễn Đức Thiệp âm thầm lặng lẽ rời khỏi San Jose trước áp lực nặng nề từ Toà GMSJ. Xin BẤM VÀO ĐÂY  (và chờ vài phút vì máy phải chuyển nhiều tài liệu và hình ảnh)