Home Biến Cố CG SJ Báo Chí Tuần Báo Chính Nghĩa số 22
Tuần Báo Chính Nghĩa số 22 PDF Print E-mail
Written by Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Thursday, 21 January 2010 11:38
Tiến Sĩ Trần An Bài trả lời các ký giả tại Hoa Thịnh Đốn về biến cố tôn giáo tại San Jose. Xin BẤM VÀO ĐÂY  (và chờ vài phút vì máy phải chuyển nhiều tài liệu và hình ảnh)