Home Biến Cố CG SJ Báo Chí Tuần Báo Chính Nghĩa số 21
Tuần Báo Chính Nghĩa số 21 PDF Print E-mail
Written by Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý và Hòa Bình   
Wednesday, 20 January 2010 09:11

Cuộc tranh đấu đòi Giáo Xứ Việt Nam của Cộng Đồng giáo dân VN San Jose đã được Hội Đồng Giám Mục HK biết đến.

Xin BẤM VÀO ĐÂY  (và chờ vài phút vì máy phải chuyển nhiều tài liệu và hình ảnh)